In Bryanston Parallel Medium leer ons streng volgens die beleid en prosedures van die GDO. Ons kurrikulum onderskryf die volgende;

  • Dat elke kind kan leer en sukses ervaar.
  • Gelukkige onderwysers verseker gelukkige leerders.