NASORG

  • Ouers moet asseblief by nasorgtye hou.  Alle leerders moet teen 17:30 afgehaal wees.
  • Huiswerkklas is verpligtend vir alle naskoolleerders.  Graad 1 – 7 huiswerkklas sal ‘n onderwyser in die klas hê tot en met 16:00 elke dag.  Dit is die leerders se verantwoordelikheid om die klas by te woon.  Daar word register gehou.  Die onderwyser aan diens maak net seker dat die werk voltooi word.  Die ouers moet seker maak dat alles reg is vir klas die volgende dag.
  • Let daarop data naskoolleerders uitgeteken MOET word in die middag.  Geen naskoolleerder word toegelaat om vir hul ouers buite die swart hek te wag nie.  Dit is bloot om veiligheidsredes.
  • Geen kontant sal aanvaar word vir dag-fooie nie.  Alle gelde moet asseblief in betaal word en die bewys moet na finance@bpms.co.za toe gestuur word.  Gelde moet in die skool se rekening inbetaal word gebruik u kind se naam, van + adhoc as verwysing.