E-LEER

Hier by Bryanston Parallel Medium Skool wag ons nie dat die gras onder ons voete groei nie. Ons maak dinge gebeur. Soos die tegnologie vorder, het BPMS alles gedoen om by te bly met die moderne samelewing se verwagtinge en eise van die jeug. Dit is ons honger vir nuwe leermoontlikhede wat die dryfkrag agter die implementering van E-Learning was.

E-leer verwys na onderwys en leer, met behulp van elektroniese media. Hier by BPMS wil ons graag ‘n 21ste eeu leer- en onderrigomgewing skep wat doeltreffend gebruik kan word en die rykdom van die akademie vir leerders ontdek.

Bryanston Parallel Medium Onderwysers berei elke les sorgvuldig voor en gebruik dikwels klank, video’s en foto’s om lesse interessant en leerders op hoogte te hou. Ons fokus op aktiewe leer by ons skool, ons doen dit suksesvol, aangesien die E-leerstelsel leerdergesentreerd is.

Ons het in 2015 E-leer geïmplementeer. Die Graad 6 en 7-leerders was die eerste groep wat bekend gestel is aan die E-leer konsep. Ons het gefokus op digitale geletterdheid, en van hier af groei ons van krag tot krag.

BPMS het in 2016 fase 2 van effektiewe e-leer geïmplementeer waar ons die Graad 5-leerders ingesluit het.

Wi-fi is in volle dekking in alle klaskamers.

Elke leerder in graad 5, 6 en 7 se handboeke is op die tablet.

Bronne word gereeld na die leerders se tablet gestuur, soos die onderwyser nuwe kennis oproep. Daaglikse inhoud word ook na die leerders se tablet gestuur, wat wissel van ‘n woorddokument, PDF, URL of video.

Klastyd word meer outentiek gebruik vir interaksie en die bereiking van hoë vlak van kennisintegrasie.

Vir meer inligting rakende e-leer, besoek gerus die IT Skole webwerf.